Ministr Brabec schválil projekty za více než 3 miliardy korun

Aktualizováno 6. srpna 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

hráz oprava - IMG_6252

Ministr Richard Brabec dnes podepsal rozhodnutí o udělení dotace ze stávajícího Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) dalším stovkám projektů. Informovala o tom mluvčí ministerstva Petra Roubíčková.

Dotace podle mluvčí mají přitom šanci získat ještě letos i ti žadatelé, jejichž projekty podpis ministra sice zatím nezískaly, ale byly zařazeny do tzv. zásobníků projektů. Ministr podle ní schválil podpory pro téměř 1 300 projektů z pěti výzev dobíhajícího OPŽP. „Schválené projekty přispějí nejen ke zlepšení životního prostředí, ale také výrazně zrychlí čerpání finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí. Navíc se jedná o projekty z výzev, které vyhlásilo nové vedení MŽP a SFŽP, a které se tak podařilo zadministrovat v rekordně krátkém čase,“ uvedl ministr Brabec. Podle něj se díky akceleračním opatřením, která zavedlo nové vedení MŽP a Státního fondu životního prostředí ČR a jež mají za cíl zrychlit čerpání finančních prostředků z OPŽP, zrychlila i administrace jednotlivých projektů podpořených z OPŽP.

„V porovnání s minulým rokem jsme nyní na dvojnásobku počtu vydaných rozhodnutí o poskytnutí dotace,“ vysvětlil ministr Brabec. Podle něj je obrovský úspěch, že se zatím podařilo snížit ztrátu finančních prostředků z OPŽP už zhruba o 5 miliard korun. „Přitom na začátku letošního roku byla ztráta odhadována na 14 miliard korun. Já pevně věřím, a budeme o to usilovat i zmíněnými akceleračními opatřeními, že srazíme také ztrátu, která hrozí Operačnímu programu příští rok, a to z 5 miliard na nulu,“ dodal ministr Brabec.

„Všechny projekty v zásobnících, u nichž jejich žadatelé doloží, že jsou schopni zrealizovat předmět podpory do konce letošního roku, budou automaticky a neprodleně předloženy ministrovi životního prostředí k podpisu. Šanci získat podporu mají tedy i ti žadatelé, jejichž projekty nyní skončily v zásobnících projektů,“ uvedl ředitel SFŽP Petr Valdman. Všichni žadatelé, jejichž projekty ministr už schválil k realizaci, anebo byly vloženy do zásobníků projektů, budou dle Valdmanových slov o dalších nutných krocích k získání podpory z OPŽP písemně vyrozuměni v nejbližší době.

Ministr Brabec aktuálně schválil projekty z LVIII. výzvy, která se zaměřuje na zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, na zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí nebo také na lepší nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, ale i na zlepšování stavu přírody a krajiny. Další ministrem aktuálně schválené projekty byly podány v LIX. výzvě, zaměřené na zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí.

Ministr Brabec také schválil dodatečně hodnocené projekty podané v  L. výzvě, zaměřené na udržitelné využívání zdrojů energie a zlepšování stavu přírody a krajiny, v LIV. výzvě, která byla vypsána na rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu, a v LX. výzvě, která se zaměřila na udržitelné využívání zdrojů energie.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace