Ministerstvo zpracovalo výčet výdajů na protipovodňovou prevenci

Aktualizováno 5. dubna 2011 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

Voda z pole 28[1].9-4

Do 15. dubna předloží Ministerstvo zemědělství ČR (MZe) do vlády materiál „ Informace o realizaci protipovodňových opatření v České republice do roku 2010“.

Do konce dubna by pak měla mít stejný dokument k dispozici i Poslanecká sněmovna. Portál Naše voda o tom informoval odbor správy povodí MZe. Dokument má obsahovat základní informace o čerpání finančních prostředků a dosažených parametrů u stavebních akcí u dvou nejdůležitějších programů ministerstva zemědělství v oblasti prevence před povodněmi a informaci o realizaci pozemkových úprav zaměřených na protipovodňová opatření v roce 2010.

Zdroj: Naše voda

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka