Ministerstvo zemědělství vyhlásilo dvě soutěže pro vědce

Aktualizováno 17. února 2018 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

FROV laboratoř

Ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd vyhlásilo Ministerstvo zemědělství dvě  veřejné soutěže pro vědce. Informuje o tom na svých webových stránkách eagri.cz.

Jde o Cenu ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2018 a Cenu ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2018. Cílem je podpořit tvůrčí aktivity vědeckých pracovníků vedoucí k vynikajícím výsledkům výzkumu a experimentálního vývoje s významným přínosem pro české zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodní hospodářství a účast mladé generace v tomto procesu.

Návrhy na ocenění je nutné předložit na sekretariát Odboru vědy, výzkumu a vzdělávání Ministerstva zemědělství (Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město), a to do 23. března 2018 nejpozději do 15.00 hodin. Návrhy musí být doručeny v uzavřené obálce, na které bude nadepsán text: „Neotvírat – ocenění VaV za realizovaný výsledek 2018“ nebo „.Neotvírat – ocenění VaV pro mladé vědecké pracovníky 2018“.  Za rozhodující bude v případě zaslání poštou nebo kurýrní službou považováno datum doručení, nikoliv datum odeslání. Ze soutěže budou vyřazeny návrhy doručené po termínu uzávěrky přijímání návrhů a návrhy, které nebudou splňovat požadované náležitosti.

Vyhlášení výsledků a předání cen se uskuteční na slavnostním zahájení výstavy Země živitelka 2018 v Českých Budějovicích.

Další podrobnosti na: http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/cena-ministra-zemedelstvi-za-nejlepsi-6.html a http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/cena-ministra-zemedelstvi-pro-mlade-5.html

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová (laboratoře FROV)

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě