Ministerstvo zemědělství spouští další kolo žádostí o dotace na protipovodňová opatření

21. října 2011 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Prevence povodní, voda v krajině

IMG_0478 k povodním

Od 25. října do 7. listopadu mohou zájemci posílat Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) žádosti o dotace, mimo jiné na protipovodňová opatření. Informoval o tom dnes mluvčí ministerstva Radek Ležatka.

V rámci 14. kola žádostí o dotace z Programu obnovy venkova bude podle Ležatky rozděleno celkem 4,3 miliardy korun. „Zhruba třetina peněz půjde na pozemkové úpravy, protipovodňová opatření a ochranu před vodní erozí, které pomohou zachovat českou krajinu a přispějí k vyjasnění vlastnických vztahů k půdě,“ konstatoval mluvčí. Konkrétně na pozemkové úpravy, jejichž cílem je kromě zpřístupnění, směny a identifikace pozemků v příslušném katastru také budování protipovodňových opatření, má být vyčleněno 1,3 miliardy korun.

Žádost o finanční podporu stačí v současnosti poslat v elektronické podobě prostřednictvím Portálu farmáře a její tištěnou podobu odeslat v řádném termínu poštou nebo s využitím datové schránky či osobně doručit na příslušný regionální odbor SZIF.

Naše voda

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka