Ministerstvo žádá více peněz na odstranění škod po povodních

3. května 2011 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Přehrady a vodní díla

Ministerstvo zemědělství ČR (MZe) požádá ve středu 4. května na jednání Vlády ČR o navýšení svého rozpočtu Materiál odstranění následků loňských povodní. Vyplývá to z předkládací zprávy, kterou má portál Naše voda k dispozici.

Materiál obsahuje aktualizaci vyčíslení škod na státním vodohospodářském majetku, na zemědělském majetku a na infrastruktuře vodovodů a kanalizací. Celková vyčíslená škoda se neliší od původní úrovně sečtených škod po povodňových stavech v srpnu 2010 a činí 2 611 500 tis. Kč. Záměrem materiálu je podle mluvčí ministerstva Terezy dvořáčkové potvrzení potřeby finančních prostředků na zmírnění následků povodňových škod prostřednictvím kapitoly Ministerstva zemědělství.

Ministerstvo zemědělství postupuje při řešení poskytování náhrad za škody způsobené povodní v roce 2010 systémově. U škod na zemědělském majetku je podpora poskytována na základě schválené notifikace Evropskou komisí prostřednictvím vydaných prováděcích zásad. U škod na státním vodohospodářském majetku a na infrastruktuře vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství poskytuje finanční pomoc v rámci schváleného programového financování.

Finanční prostředky jsou ve všech případech poskytovány pouze subjektům, které o ně požádají a svoji žádost doloží protokoly o skutečně zjištěných škodách v souladu s metodickými pokyny pro zjišťování škod způsobených povodní ze srpna 2010.

Schválená úroveň posílení rozpočtu kapitoly Ministerstva zemědělství v celkové výši 1 416 700 tis. Kč se nemění. Z těchto finančních prostředků bylo na roky 2011-2013 alokováno 1 326 700 tis. Kč. Tato částka je nutná pro zajištění financování odstranění povodňových škod na státním vodohospodářském, zemědělském majetku a na infrastruktuře vodovodů a kanalizací v působnosti resortu Ministerstva zemědělství.

Vzhledem k časové náročnosti přípravy větších staveb bude převážná část dotačních akcí v tomto roce dopracována pouze do stádia zahájení, proto byla celková finanční potřeba pro rok 2011 vyčíslena na 364 000 tis. Kč.

Ministerstvo zemědělství současně předkládá návrh změny usnesení vlády ze dne 4. srpna 2010 č. 556, ve znění usnesení vlády ze dne 16. listopadu 2010 č. 821.

Jedním z důvodů je potřeba nahradit v souladu s § 68 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění, škody na zemědělském majetku způsobené řízenými rozlivy v době trvání povodňové situace od 17. května do 5. června roku 2010. Ministerstvo zemědělství přijalo žádosti od poškozených subjektů na náhradu škod ve výši 6 000 tis. Kč.

Množství celkových finančních prostředků schválených vládou na odstranění povodňových škod z května a června na zemědělském majetku je nedostatečné, Ministerstvo zemědělství proto navrhuje zajistit tyto finanční prostředky jejich částečným přesunem z finančních prostředků určených k odstranění škod na lesním majetku.

Takto získané finanční prostředky ve výši 27 500 tis. Kč, budou využity následovně: 6 000 tis. Kč na financování škod vzniklých řízenými rozlivy, zbytek bude použit na odstranění povodňových škod na zemědělském majetku z období května a června 2010.

Zdroj: Předkládací zpráva, Ministerstvo zemědělství ČR

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace