Ministerstvo dopravy má v úmyslu regulovat vodní turistiku

12. srpna 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

vodáci řeka - IMG_0775

Novela vyhlášky 334/2015 Sb., kterou navrhuje ministerstvo dopravy a která se mimo jiné týká technické způsobilosti malých plavidel, by měla zavést regulace také pro „hobby“ vodáky. V návrhu vyhlášky, která právě prochází meziresortním připomínkovým řízením, je přitom celá řada opatření, která nejsou v praxi splnitelná.

Podle Petra Ptáčka z Vodácké školy záchrany by bylo žádoucí rozlišovat sledované a nesledované vodní toky. „Ideální by bylo vodní turistiku na nesledovaných vodních tocích z regulací zcela vypustit,“ podotýká Ptáček. Pohled do návrhu dokumentu mu logicky dává za pravdu. Ten mimo jiné hodlá i v podmínkách vodní turistiky uplatnit podmínky pro osoby způsobilé k vedení plavidel nebo povinnost posádky mít jako součást vybavení lékárničku na úrovni autolékárniček a prostředky pro vylévání vody z lodí. Návrh novely také i pro pramice či kánoe stanovuje podmínky pro uvazování lodí nebo viditelnost světelného označení na jednu námořní míli.

Ministerstvo dopravy nicméně s dotčenými organizacemi zastupující vodáckou veřejnost komunikuje, takže finální podoba novely ještě může doznat změn.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla