Ministerstvo definitivně zamítlo delfíní show v Praze

17. prosince 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

delfín

Rozkladová komise Ministerstva životního prostředí (MŽP) po prostudování všech podkladů doporučila ministru životního prostředí Tomáši Janu Podivínskému zamítnutí delfíní show v Praze. Informoval o tom mluvčí MŽP Matyáš Vitík.

Komise podle mluvčího konkrétně doporučila, aby ministr zamítl rozklad, který podala společnost Československé cirkusy a varieté, a.s. proti rozhodnutí MŽP. To zamítlo žádost o vydání dovozního povolení z Ukrajiny do České republiky pro tři delfíny skákavé. Ministr svým podpisem potvrdil zamítavé stanovisko k žádosti.
Vědecký orgán, kterým je v ČR pro tuto oblast Agentura ochrany přírody a krajiny, podal k žádosti negativní stanovisko, neboť ze strany vědeckého orgánu CITES Ukrajiny nebylo jednoznačně a nezpochybnitelně doloženo, že vývoz delfínů z Ukrajiny do České republiky nebude mít škodlivý účinek na stav delfínů. Zároveň nebylo doloženo, že by se vývoz uskutečnil kvůli vědeckým účelům, nikoli komerčním.
Rozhodnutí ministra je konečné a nelze se vůči němu odvolat.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Rybářství a rybníkářství