MiNiGRANTY® VEOLIA 2015 podpořily na Moravě projekty za čtvrt milionu

22. června 2015 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Voda a naše peněženka

Minigranty_2015

Nadační fond Veolia podpořil v letošním sedmém ročníku programu MiNiGRANTY® VEOLIA celkem 147 projektů celkovou částkou 3 840 000 korun. Uvedla to dnes mluvčí společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ (MOVO) Markéta Bártová.

MiNiGRANTY® VEOLIA jsou hlavní a největší program Nadačního fondu Veolia a jsou zároveň příležitostí pro všechny zaměstnance společností skupiny Veolia v České republice získat finanční podporu pro veřejně prospěšné projekty, na jejichž realizaci se sami podílejí jako dobrovolníci. Prostřednictvím jednotlivých projektů mohou dobrovolníci z řad našich zaměstnanců neustále prokazovat svou dobrou vůli zlepšit věci kolem nás. V letošním ročníku uspělo celkem sedm zaměstnanců společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., která provozuje své vodohospodářské služby na Olomoucku, Prostějovsku a Zlínsku. Na dobré skutky byla rozdělena částka 250 000 Kč.

Podle Bártové byly podpořeny projekty ekologické, sociální či sportovní, jako například výroba a rozmístění budek pro Puštíka obecného v přírodě, vybavení tělocvičny pro klienty s chronicky duševním onemocněním v domově pro seniory, speciální stůl a zdravotní židle pro onkologicky nemocnou dívenku, vybudování místnosti Snoezelen pro poskytování terapie dětem s vysokou mírou mentálního a kombinovaného postižení, výcvik asistenčního psa ke canisterapii, dofinancování osobní asistence pro nemocnou paní s vrozenou spinální svalovou atrofií, nebo také sportovní vybavení zahrady dětského domova pro děti s mentálním postižením.

Slavnostní předávání MiNiGRANTŮ® za společnost MOVO se uskutečnilo ve Zlíně v obřadní síni zlínské radnice. Diplomy oceněným zaměstnancům a zástupcům organizací předával generální ředitel společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Martin Bernard a celým programem předávání provázela Vendula Valentová, ředitelka Nadačního fondu Veolia. V úspěšném projektu MiNiGRANTY® bude společnost pokračovat i v následujících letech.

Naše voda, ilustrační foto: MOVO

 

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace