Mingranty Veolia budou opět letos pomáhat

Aktualizováno 21. ledna 2013 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Podnikání s vodou a zákony

Slavnostní předávání MiNiGRANTŮ foto Veolia

Nadační fond Veolia již pošesté nabízí možnost všem zaměstnancům jednotlivých regionálních poboček udělat dobrý skutek, tedy i zaměstnancům společnosti Moravská vodárenská, a.s., která působí na Olomoucku, Prostějovsku a Zlínsku. Společnost o tom informovala v pondělí portál Naše voda.

Za dobu své existence program MiNiGRANTY VEOLIA finančně podpořil více než 11 milióny korun 425 veřejně prospěšných projektů prospívajících prostředí a komunitě.

„Je obdivuhodné, kolik našich kolegů se ve volném čase věnuje dobrovolnictví – pomáhá potřebným, pečuje o životní prostředí, pracuje s dětmi nebo se třeba angažuje jako dobrovolní hasiči.

MiNiGRANTY vznikly a jsou tu proto, aby je v tom maximálně podporovaly. Na výsledcích a úspěchu MiNiGRANTŮ mají zásluhu především aktivní zaměstnanci,“ oceňuje angažovanost mnoha kolegyň a kolegů ze skupiny Veolia Environnement Honza Dolínek, ředitel Nadačního fondu Veolia.

Všichni zaměstnanci – dobrovolníci, kteří se rozhodli nezištně pomoci druhým, mohou zasílat své žádosti do 1. března 2013. Podpořit tak mohou projekt některé z neziskových organizací, příspěvkových organizací nebo se autorem projektu může stát zaměstnanec sám. Minigranty jsou příležitostí pro ty ze společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, kteří se ve volném čase nějak angažují anebo by rádi pomohli s podporou projektu, o kterém jsou přesvědčeni, že je důvěryhodný a potřebný. Minigranty přispívají velkou měrou k rozvoji českého firemního dobrovolnictví, v loňském roce bylo přihlášeno 17 projektů, podpořeno z toho bylo 8 projektů v částce 200 tisíc korun. Ocenění získali například sledgehokejisté, dětské jesle, regionální organizace na podporu zdravotně postiženým, sdružení ochránců přírody, dětský domov, canisterapeutické centrum a mnozí další.

Naše voda

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace