V Mimoni vymění 88 let starý vodovod

17. února 2015 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

130320132419

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Českolipsku plánovanou investiční akci roku 2015 – rekonstrukci 88 let staré kanalizace a souběžně vedeného vodovodu v Mimoni, v Nádražní ulici. Oznámil to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající kanalizace v Nádražní ulici je z betonu o vnitřním průměru 400 mm. Byla uvedena do provozu roku 1927. Je uložena v místní asfaltové komunikaci. Kanalizace je ve špatném technickém stavu, jak prokázala kamerová prohlídka – materiál je zkorodovaný, trubky jsou popraskané a rozlámané. V částečném souběhu s kanalizací je veden litinový vodovod vnitřního průměru 150 mm, pocházející z roku 1964. Řad je inkrustovaný, proto bude vyměněn zároveň s kanalizací.

V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci kanalizace použije potrubí z kameniny o vnitřním průměru 400 mm v délce 112 metrů. Pro vodovod se použije potrubí z tvárné litiny o vnitřním průměru 150 mm v délce 106,2 metrů. Součástí stavby je přepojení jedné domovní vodovodní přípojky a deseti kanalizačních přípojek na trase. Stavba bude realizována souběžně v otevřeném paženém výkopu, v trase a nivelitě původního potrubí. Závěrem bude provedena úprava povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 29. ledna 2015. Vlastní stavební práce mají být zahájeny v těchto dnech (8. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 15. června 2015.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde je pro rok 2015 v této kategorii naplánováno celkem 16 staveb za 84,8 milionů korun bez DPH.

Naše voda

 

Související rubriky: Vodovody a kanalizace