V Mikulově se bude diskutovat o propojení pozemkových úprav a krajiny

6. října 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

LČR - tok Barovka revitalizace - IMG_20140604_122309

Ve dnech 14. a 15. října proběhne v Mikulově v pořadí XVIII. Konference pozemkové úpravy a názvem „Propojení funkcí v krajině v rámci pozemkových úprav“. Informuje o tom na svých webových stránkách Českomoravská komora pro pozemkové úpravy.

Akce se koná ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem a pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky při příležitosti probíhajícího Mezinárodního roku půdy. Účastníci konference získají mimo jiné informace o realizaci pozemkových úprav v Rakousku, na Slovensku nebo v Polsku, o začlenění pozemkových úprav v Programu rozvoje venkova nebo o protipovodňových opatřeních v krajině.

Podrobnější informace Barbora Kotulánová, e-mail: kotulanova.bar@seznam.cz

Naše voda, ilustrační foto Lesy ČR (revitalizace toku)

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství