Meziresortní skupina voda – sucho dnes zahájila svou činnost

9. října 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

poldr - retenční nádrž

Meziresortní skupina složená ze zástupců ministerstev zemědělství, životního prostředí, představitelů dalších resortů, výzkumných pracovišť a státních institucí bude do budoucna společně řešit problémy sucha a nedostatku vodních zdrojů v ČR.

Ta se v takto integrovaném složení sešla poprvé za přítomnosti ministra zemědělství Mariana Jurečky dnes. Kvůli letošnímu jarnímu suchu byl již dříve na ministerstvu zemědělství sestaven pracovní tým, který vznikl spojením se skupinou z ministerstva životního prostředí. Tým bude informovat vládu ČR o aktuálních problémech spojených s výkyvy počasí. I když koncem jara deště zmírnily následky nedostatku srážek, obavy z opakování dlouhodobých období sucha na našem území zůstaly.

„Ministerstvo zemědělství musí pokračovat v podpoře projektů, které napomohou zadržování vody v krajině. Z vlastních zkušeností moc dobře vím, jaké škody na plodinách a úrodě dlouhodobé sucho způsobuje. Kromě výstavby vodních děl v regionech opakovaně postižených nedostatkem srážek, především na jižní Moravě, Rakovnicku a Žatecku, je nutné zaměřit opatření také na zvýšení kvality půdy a na využívání moderních postupů v zemědělské výrobě,“ řekl dnes při prvním setkání nadresortní skupiny Jurečka.

Pracovní skupina jednala o koncepci ochrany před dopady sucha a nedostatku vody v ČR podle nedávno vypracovaného materiálu „Příprava realizace preventivních a následných opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody“. Po rozpracování bude tento text předložen ke schválení vládě.

Naše voda, ilustrační foto: Archiv Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace