Mezi důležité priority vodohospodářů patří i ochrana vodních zdrojů v lesích

12. září 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

SVAS (19)

K ochraně vodních zdrojů patří také správná péče o lesní pozemky. Poukázala na to mluvčí Středočeských vodáren, a.s. (SVAS) Lenka Kozlová s tím, že právě SVAS hospodaří na pozemcích o výměře 102,63 ha v oblasti jímacího území v okolí Mělnické Vrutice a Řepínského Dolu na Mělnicku.

„Jednou z podmínek vzniku nového jímacího území Mělnická Vrutice a Řepínský Důl na začátku 70. let minulého století bylo zalesnění pozemků nacházejících se v blízkosti nově vzniklých vrtů s kvalitní podzemní vodou,“ upřesnil Josef Chramosta, správce lesního hospodářského celku, jinak vedoucí kanalizace Mělník. Podle něj tak Středočeské vodárny hospodaří na pozemcích podle platného Lesního hospodářského plánu pro lesní hospodářský celek, který má zaručit dostatečnou ochranu pozemků vodních zdrojů.

„Veškeré zásahy v lese jsou směřovány na výchovu stávajících a nových porostů k obnově lesa, kde nemalým nepříznivým faktorem jsou kůrovcové kalamity. Při přirozené a umělé obnově lesa se setkáváme se škodami způsobených lesní zvěří, která ve velké míře likviduje mladé porosty. Proto se musí vynaložit velké úsilí na ochranu těchto porostů a staví se oplocenky a jiné ochrany, které zabrání k poškození sazenic. Na závěr mohu konstatovat, že i nadále se budeme pilně věnovat ve výchově lesů, tak aby plnily svou podstatu a byly v dobré zdravotní kondici, aby generace, která přijde po nás, mohla v klidu říct, že jsme to dělali dobře,“ uvedl Chramosta.

Naše voda, foto SVAS

 

 

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině