Město Písek zachraňuje žáby

Aktualizováno 26. března 2015 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině , Rybářství a rybníkářství

zaby

Město Písek přistoupilo v letošním roce k opatření na záchranu žab a ostatních obojživelníků v lokalitě rybníků na Americe. Oznámila to mluvčí města Kristýna Barchini.

Vzhledem k ideálním podmínkám pro obojživelníky v této lokalitě – soustava rybníků v kombinaci s lesním komplexem, zde každoročně dochází ke zvýšené migraci těchto zvláště chráněných živočichů. Vinou automobilové dopravy však docházelo k obrovským ztrátám populace obojživelníků v době jarní migrace přes komunikaci.

Opatření předcházel monitoring migrace obojživelníků ve spolupráci s odbornou veřejností a svazy ochránců přírody v minulých letech. V roce 2015 se podařilo vyčlenit finanční prostředky na nutná opatření na záchranu těchto obojživelníků a nainstalovat 400 m speciálních naváděcích zábran a podchod pod komunikací. Všechna tato opatření financuje Město Písek.

Odbor životního prostředí MÚ v Písku uvítá případné dobrovolníky z řad odborné i laické veřejnosti, kteří po absolvování nezbytného proškolení mohou se záchranou obojživelníků v Písku pomoci. „Zároveň žádáme návštěvníky předmětné lokality, aby dodržovali instrukce uvedené na informačních tabulích a nedotýkali se zábran ani migrujících živočichů,“ řekl Miloslav Šatra, vedoucí odboru životního prostředí.

Naše voda, foto: MÚ Písek

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství