Mění se rozšíření a četnost vodních organismů a má to souvislost s klimatem?

Aktualizováno 16. února 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

rak

Jak a zda se mění rozšíření a četnost vodních organismů a pokud ano, souvisí to se změnou klimatu? To jsou otázky, na které by měl odpovědět projekt Monitoring dlouhodobých změn biologické diverzity tekoucích vod v období klimatické změny, na kterém začal pracovat vědecký tým Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, firmy Hydrosoft Veleslavín a Ústavu botaniky a zoologie Masarykovy univerzity.

Bude navržena monitorovací síť lokalit na člověkem minimálně ovlivněných vodních tocích. Na těchto lokalitách bude v pravidelných intervalech sledován výskyt a počet vodních organismů (ryby, bezobratlí, vyšší vodní rostliny, řasy). Nově zjištěné údaje budou poté porovnány s údaji ze starších výzkumů uskutečněných na stejných lokalitách v 90. letech 20. století a v minulé dekádě.

Vznikne také webový portál, kde budou data uložena, a který tak umožní libovolnému zájemci přehledně zobrazit a vyhodnotit změnu rozšíření či početnosti vybraných organismů v souvislosti s proměnnými prostředí, včetně těch, které se vztahují ke klimatu.

Zdroj: VUV TGM, foto: wikimedia commons, E rulez

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství