Mělník chce víc vypustit Orlík

23. května 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Orlík - Zvíkovský most sucho

Město Mělník usiluje o to, aby byla Orlická přehrada ještě více vypuštěná a soudí se kvůli tomu s ministerstvem zemědělství. Připomíná to deník Právo.

Ministerstvo přitom už před časem v reakci na ničivé povodně rozhodlo o snížení hladiny na Orlíku o 1,3 metru. Tím se vytvoří zadržovací prostor pro přívalové deště, a mělo by se tak zmenšit riziko povodní. Podle ministerstva je zvětšení takzvaného retenčního prostoru na současných 93 miliónů metrů krychlových maximální možná úroveň při zohlednění všech funkcí, které přehrada má. Ministerstvo zohlednilo kromě rizika povodní také například funkci přehrady jako zásobárny vody, zdroj vody pro vodní elektrárnu nebo rekreační funkci.

Mělnická radnice v čele se starostou Ctiradem Mikešem (Mé město) však upozorňuje, že ochrana před povodněmi by měla být zásadnější než ostatní kritéria. Žádají to i další menší obce na dolním toku Vltavy a Labe. „Jakmile voda proteče Prahou, už s ní nikdo nic neudělá. Orlická přehrada je jediná možnost, jak ovlivnit průběh povodní,“ řekl Právu starosta Mikeš. „Před Prahou jsou dva významné toky – Sázava a Berounka. Ty ale nelze regulovat. Orlická přehrada je jediná přehrada schopná posunout v čase vrchol povodní a lépe ochránit obce pod Prahou,“ upozornil Mikeš. Radnice nyní shromažďuje argumenty a důkazy pro soudní jednání s ministerstvem, které se bude konat nejspíš během června u Krajského soudu v Praze. U prvoinstančního soudu už přitom radnice prohrála, ale odvolala se.

Zdroj: regionální mutace Právo – Praha – střední Čechy (redakčně kráceno), ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Statistiky a kauzy