Měděné vodovodní trubky vyráběné podle normy jsou zdravotně nezávadné

Aktualizováno 4. března 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Copper pipes on warehouse. 3d illustration

Varování Státního zdravotního ústavu (SZÚ) před nekontrolovatelným pitím vody z měděných nádob vybudilo na portálu Naše voda dotazy týkající se rizik měděného vodovodního potrubí. Z následujícího odborného vyjádření přitom vyplývá, že záleží především na pH vody:

Dlouhá životnost měděného rozvodu pro pitnou vodu předpokládá rovněž, že do vodovodu bude přivedena pitná voda o hodnotě pH 6,5 až 9,5 s obsahem CO2 ≤ 44 mg/l. Vodárny tento požadavek kryjí se snahou přiblížit se co nejvíce optimální kvalitě pitné vody. Jiná je ale situace u lokálních zdrojů pitné vody (studny). Zde je zapotřebí být důslední, a bez zjištění hodnot pH a CO2 rozvod klasickými měděnými trubkami neprovádět. Pokud se pak prokáže, že voda má pro měděný povrch trubky nevhodnou hodnotu pH, je možno použít měděné potrubí s pocínovaným vnitřním povrchem. Takové potrubí je u nás již také nabízeno.

Legislativní úprava v současné době zaručuje, že měděné trubky, vyráběné podle ČSN EN 1057+A1 jsou testovány a vykazují při správném provozu naprostou zdravotní nezávadnost. Měď lze hodnotit jako esenciální, čili životně důležitý prvek pro zachování řady funkcí organizmu rostlin, zvířat a lidí. Měď je potřebná pro růst dětského organizmu, pro zajištění imunitních mechanizmů, dále pro vyzrávání spojivové tkáně (pevnost kostí), dozrávání bílých a červených krvinek, transport železa, metabolismus glukózy a cholesterolu, činnost srdečního svalu a vývoj centrálního nervového systému. Na druhé straně, při příliš vysokém příjmu mědi by se mohly projevit nepříznivé účinky tohoto prvku, což ale platí o všech stopových prvcích, důležitých pro lidské zdraví. Proto je v ČR a SR normou povolen obsah mědi v pitné vodě 1,0 mg/l, přičemž EN je 2,0 mg/l. Po zahájení provozu nového vodovodu, provedeného měděnými trubkami lze očekávat, že se obsah mědi v pitné vodě přiblíží k horní hranici povolené normou. V průběhu provozu se pak ale začne snižovat (tak jak se na vnitřní stěně trubky vytváří ochranná vrstvička zásaditého uhličitanu měďnatého), až se nakonec ustálí zhruba na hodnotě Cu = 0,1 mg/l (a spíše na hodnotě ještě nižší).

Měděné trubky pro pitnou vodu, vyráběné dle ČSN EN 1057+A1 mají při malé tloušťce stěny vysokou pevnost a velmi kvalitní vnitřní povrch. Jsou velmi dobře zpracovatelné a tyto jejich vlastnosti umožňují provést vnitrní rozvod v budově nejenom provozně naprosto spolehlivě, ale také i esteticky. Je to další vítanou vlastností při řešení vnitřního interiéru budov.

Zdroj: http://www.tzb-info.cz/1236-rozvod-vody-medenym-potrubim, ilustrační foto archiv Naše voda

 

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace