Matematické modely pomáhají lesníkům zajistit geneticky kvalitní osivo

16. února 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

les vstup

Vědci z katedry genetiky a fyziologie lesních dřevin Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze publikovali nový a efektivní způsob výsadby semenných sadů lesních dřevin. Informoval o tom mluvčí ČZU Josef Beránek.

Nové prostorové schéma (označené jako „MI design“) podle něj podporuje náhodné křížení, omezuje samoopylení a ve všech sledovaných parametrech překonává alternativní metody k prostorovému uspořádání sadů. Celý metodický postup, včetně srovnání s alternativními schématy, byl publikován ve vědeckém časopise Tree Genetics & Genomes. Aktuálně jsou MI schématem zakládány nové semenné sady v součinnosti s podnikem Vojenské lesy a statky s. p. ČR v několika regionech České republiky. Tento postup využily také Lesy ČR s. p. u dvou semenných sadů tzv. druhé generace. V zahraničí nachází MI schéma ohlasy a uplatnění např. v Kanadě, USA, Norsku, Rakousku a v dalších zemích.

Semenné sady lesních dřevin se zakládají za účelem zajištění dostatečného množství geneticky kvalitního osiva určeného k obnově lesa. Jednotlivé stromy v sadu (roubovanci) jsou vegetativní kopie rodičovských stromů s požadovanými vlastnostmi pro lesní hospodářství. V minulosti bylo prostorové rozmístění roubovanců v semenných sadech řešeno jednoduše náhodným přístupem. Později byly vyvinuty a implementovány do lesnické praxe různé modifikace uspořádání na bázi lokálních permutačních algoritmů.

Navržený postup kombinuje podle vedoucího řešitelského týmu Milana Lstibůrka výhody globálního optimalizačního algoritmu a umožňuje zahrnutí celé řady omezujících podmínek pro řešení rozsáhlých provozních úloh v různých částech světa.

Naše voda, ilustrační foto archiv Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství