Mapy povodňových rizik v mezinárodní oblasti povodí Labe

14. května 2015 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Podnikání s vodou a zákony

Mapa Labe v ČR a Německu

Státy v mezinárodní oblasti v povodí Labe (Česká republika, Německo, Rakousko a Polsko) provedly předběžné vyhodnocení povodňových rizik a určily oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem. Informuje o tom portál mezinárodní komise pro ochranu Labe.

Pro tyto oblasti a oblasti, u kterých již bylo dříve rozhodnuto o zpracování map nebezpečí a map rizik byly do konce roku 2013 vyhotoveny mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik a do 22. 12. 2015 budou vypracovány plány pro zvládání povodňových rizik. V mezinárodní oblasti povodí Labe byly zpracovány mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik pro vodní toky v celkové délce 10 250 km z toho 2 048 km v České republice a 8 202 km v Německu.

V polské a rakouské části povodí Labe přitom nebyly určeny žádné oblasti, pro které by bylo třeba zpracovat mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik resp. vypracovat plány pro zvládání povodňových rizik.

Zpracování a zpřístupnění map je v kompetenci jednotlivých států. Centrální přístup k mapám povodňového nebezpečí a k mapám povodňových rizik v mezinárodní oblasti povodí Labe, které byly zpracovány na národní úrovni, je umožněn prostřednictvím interaktivní mapy MKOL. (viz ilustrační mapka). V této mapě jsou znázorněny potencionální rozlivy povodní v oblastech, pro které byly tyto mapy zpracovány.

Poznámky k používání interaktivní mapy:

Automaticky je v mapě aktivován pouze extrémní scénář (nízká pravděpodobnost výskytu) povodní. Pokud se zajímáte o ostatní scénáře povodní (vysoká a středně vysoká pravděpodobnost výskytu), aktivujte je prosím kliknutím příslušných políček v legendě.

Vzhledem k tomu, že v České republice a v jednotlivých německých spolkových zemích byla zvolena různá forma zpřístupnění map, nabízejí se dvě základní možnosti přístupu k mapám povodňového nebezpečí a povodňových rizik.

Poté, co uživatel označí příslušné místo na interaktivní mapě, se otevře informační okno, kde může zvolit odkaz na požadovanou mapu (povodňového nebezpečí/rizika) a příslušný scénář (vysoká/středně vysoká/nízká pravděpodobnost výskytu). Jakmile zvolí příslušný odkaz, dojde k přesměrování na internetový portál daného státu, resp. dané spolkové země, na kterém jsou pro veřejnost k dispozici mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik, nebo zobrazení požadované mapy ve formátu PDF, která z hlediska polohy odpovídá místu označenému v interaktivní mapě.

Zdroj a mapa: www.ikse-mkol.org

 

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka