Malý Jordán je vypuštěný

29. listopadu 2012 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

ilustrační foto

V uplynulých dnech se podařilo vypustit dolní část nádrže Jordán v Táboře. Díky tomu mohly být zahájeny práce na přípravách pro hloubenou část tlakové štoly. Uvedlo to město Tábor.

V rámci celkové revitalizace táborského rybníka pokračovalo budování panelové komunikace směrem k tlakové části štoly. Hladina Košínské nádrže je snížena na úroveň betonové přelivové hrany, odtok vody je zastaven. Malý Jordán je vyprázdněn.

Dodavatel pokračuje ve II. etapě projektu. Buduje odtokové kanály a těží sediment, který je ukládán na mezideponii u Sokolské plovárny. Odvodněný sediment je převážen a následně ukládán v souladu s platnou legislativou i příslušnými předpisy na skládku v Pohnánci.

Z aktuálních výsledků rozborů vyplývá, že nyní těžený sediment lze ukládat mimo režim odpadu. Rozbory průběžně pokračují.

Zdroj: Město Tábor

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě