V Malém Dubu rekonstruují vodovod

24. května 2013 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

vodovodni trubky

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v těchto dnech rekonstrukci vodovodu v Malém Dubu, místní část Českého Dubu na Liberecku. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající litinový vodovodní řad pochází z roku 1928. Řad o průměru 40 mm je v důsledku značné inkrustace dožilý a nekapacitní, jsou zde problémy s tlakem dodávané pitné vody

Nově bude pro vodovod použito v délce 257 metrů potrubí z odolného vysokohustotního polyetylénu (PE-HD) s ochranným polypropylenovým pláštěm. Vedení trasy se rekonstrukcí nezmění.  Stavba bude provedena bezvýkopovou technologií – řízeným protlakem. Součástí stavby je přepojení stávajících osmi vodovodních přípojek a obnova povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 6. května 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. června 2013.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 19 staveb za celkových 74 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 99 milionů korun.

Naše voda

Související rubriky: Vodovody a kanalizace