Malé vodní elektrárny SmVaK Ostrava představují zodpovědný přístup k životnímu prostředí

10. března 2017 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Podnikání s vodou a zákony

foto: Boris Renner, tel: 777 581 980 © 2015m www.ostravaci.cz, www.studiorenner.cz, www.videominuta.cz

Celkem 4,4 GWh elektrické energie vyrobily v roce 2016 malé vodní elektrárny (MVE) v úpravnách vody a vodojemech společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK). Informoval o tom dnes mluvčí SmVaK Marek Síbrt s tím, že uvedené množství představuje 108 % celkové spotřeby těchto provozů.

SmVaK provozuje celkově sedm MVE, z toho tři se nacházejí v areálech úpraven pitné vody (Podhradí, Nová Ves a Vyšní Lhoty) a čtyři jsou instalovány u významných vodojemů. Elektrickou energii z bioplynu vyrábí také jedenáct kogeneračních jednotek v osmi největších čistírnách odpadních vod. Ty v roce 2016 vyprodukovaly 3,6 GWh. Do distribuční soustavy bylo dodáno 1,5 GWh elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů.

„První malou vodní elektrárnu jsme instalovali u přítoku surové vody z Šancí do úpravny vody v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí již v roce 1993, poslední pak u přítoku vody z Kružberka do úpravny v Podhradí u Vítkova v roce 2014. V současnosti jsou vytipována tři místa – naše významné vodojemy, kde by tato investice dávala vzhledem k průtoku a spádu vody ekonomický smysl s finanční návratností do pěti let,“ říká technický ředitel SmVaK Ostrava Martin Veselý.

V současnosti probíhají detailnější ekonomicko-technické studie, podle jejichž výsledků bude naplánovaná případná výstavba další malé vodní elektrárny. Například MVE na přítoku surové vody do největší úpravny společnosti v Podhradí u Vítkova dokázala v roce 2016 vyrobit 95 % elektrické energie, kterou úpravna za dané období potřebovala pro svůj provoz. V případě Úpravny vody Vyšní Lhoty šlo dokonce o 98 %. Objem vyrobené elektřiny u významných vodojemů několikanásobně převyšuje jejich energetické nároky. Například elektrárna u vodojemu ve Frýdku vyrobila 13x více elektrické energie, než provoz spotřeboval. V případě vodojemu v Zelinkovicích šlo o sedminásobek celkové spotřeby.

MVE s nejvyšším výkonem jsou ve společnosti SmVaK Ostrava budovány v provozech úpraven vody na přivaděčích surové vody z údolních nádrží. Efektivní provoz je zajištěn díky stálému průtoku a dostatečnému spádu přiváděné vody. Zařízení s menším výkonem jsou instalována na přivaděčích pitné vody s vhodnými parametry. Vyrobená elektrická energie je primárně spotřebovávána přímo v místě výroby, přebytky jsou dodávány do sítě. „Provoz malých vodních elektráren má ve vybraných provozech ekologický i ekonomický smysl. Energie vyrobená z vody v případě úpraven vody a vodojemů nebo bioplynu u čistíren odpadních vod nemá oproti tepelným elektrárnám negativní dopady na životní prostředí. Šetříme také finanční prostředky, protože nemusí elektřinu nakupovat, ale v některých případech ji naopak do sítě dodáváme,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Že to SmVaK Ostrava myslí s ohledem na životní prostředí vážně, dokládá i fakt, že v roce 2016 přijala společnost normu, jejímž prostřednictvím se rozhodla monitorovat vlastní uhlíkovou stopu s cílem ji postupně snižovat (carbon footprint, ČSN ISO 14064-1).  Společnost také jako teprve druhý vodohospodářský subjekt v České republice implementovala normu ČSN ISO 50001, jejímž prostřednictvím monitoruje nakládání s energiemi s cílem zvýšit efektivitu provozů.

Naše voda, foto SmVaK (MVE Vyšní Lhoty)

 

 

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace