Magdeburský seminář: Na přihlášky je čas už jen do 15.ledna

Aktualizováno 6. prosince 2011 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Prevence povodní, voda v krajině

ilustrační foto

Na přihlášení přednášek a posterů na Magdeburský seminář o ochraně vod 2012 je čas už jen do 15. ledna. Oznámil to dnes mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský s tím, že pozvánka je na webu povodí.

Tématem semináře, který se bude konat od 10. do 11. října 2012 v Hamburku bude Labe a jeho sedimenty. Konkrétně se bude zabývat 1. sedimentem jako přirozeným jev v horských a podhorských oblastech, v nížinné oblasti (vnitrozemský úsek Labe) a v oblasti estuáru (slapový úsek Labe) povodí se zohledněním jednotlivých aspektů jako transport sedimentů, režim sedimentů, sedimenty ve vztahu ke struktuře vodních toků, k jakosti vody, ke společenstvům atd. a dále 2. nakládání se sedimenty jako součást managementu povodí.

Pozvánku nadjdete na webu Povodí Ohře

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině