V Máchově jezeře bylo více než 10 tisíc škeblí a na tři stovky raků

26. listopadu 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Rybářství a rybníkářství

last

Jak portál Naše voda již informoval, při podzimním vypouštění Máchova jezera probíhal záchranný sběr velkých mlžů a raků. Velcí mlži se vyskytovali především v Dokeské zátoce, v menší míře i v jiných částech Máchova jezera (severní zátoka, Břehyňská zátoka).

Nyní Agentura ochrany přírody a krajiny ve své zprávě zveřejnila počty nalezených a přemístěných škeblí a raků.

Většinu (cca 80 – 90 %) mlžů tvořila zvláště chráněná škeble rybničná, dalšími druhy byla škeble říční a velevrub malířský. Celkem bylo přeneseno 10 300 jedinců. Raci bahenní se naopak koncentrovali především v okolí výpusti.

Vyhovuje jim totiž skalnatý břeh s dostatkem vhodných úkrytů. Nejvíce raků bylo sebráno při výlovu, kdy pomáhali i dobrovolníci, a celkový počet se ustálil na třech stovkách jedinců.

Ve srovnání s výlovem v roce 2008 byl zjištěn výrazně vyšší počet velkých mlžů a především raků.

Po výlovu byla zahájena vlastní rekonstrukce kašnového přelivu. Nejprve specializovaná firma pomocí těsnící injekční clony započala se sanací skalního podloží. Zároveň byl zbourán manipulační objekt s žulovým obkladem na hrázi a zahájena výstavba provizorní hrázky z košů s kamenem. Do takto vzniklé hráze byly osazeny trouby, které budou zabezpečovat „suchý“ prostor stavby v průběhu její realizace. Po dokončení injektáže bude ihned v první polovině prosince zahájeno opětovné napouštění jezera.

Naše voda, ilustrační foto: wikimedia commons, Boldie

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství