V Ludgéřovicích začala výstavba kanalizace za 380 milionů

Aktualizováno 5. října 2012 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

ilustrčaní foto

Slavnostně byla dnes zahájena II. etapa prací na výstavbě splaškové kanalizace pro dolní a horní část obce Ludgeřovice. Oznámil to mluvčí firmy HOCHTIEF CZ Michal Talián.

První část potrubí symbolicky položil starosta Ludgeřovic Daniel Havlík a zástupci společností HOCHTIEF CZ a. s., EUROVIA CS, a.s. a VOKD, a.s., které budou v rámci „Sdružení Ludgeřovice“ celou stavbu realizovat.

Nově vybudovaná kanalizační síť zajistí odvedení splaškových vod z obce Ludgeřovice do Ústřední čistírny odpadních vod v Ostravě. Ludgeřovická kanalizační síť bude napojena na stávající páteřní stoku v obci Petřkovice. V rámci projektu stavbaři položí 28,9 km stok a zhotoví přibližně 1150 přípojek v celkové délce 3,2 km. Na trase stok bude umístěno 1050 betonových (DN 1000) a plastových (DN 600) šachet, na obsypy a zásypy potrubí bude použito cca 150 000 tun nového kameniva.

Hlavní stoka je vedena podél Ludgeřovického potoka a stavbaři se zde budou muset vypořádat s velmi obtížnými geologickými a hydrogeologickými podmínkami.

Nová stoka by měla začít sloužit obyvatelům Ludgeřovic od konce roku 2013 a cena projektu je 375 875 257,- Kč bez DPH. Financování je zajištěno z dotačních prostředků OPŽP, SFŽP, Moravskoslezského kraje a obce Ludgeřovice.

Rekapitulace základních parametrů:

Název projektu:          Splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice – II. Etapa

Investor:                     Obec Ludgeřovice zastoupená starostou Mgr. Danielem Havlíkem

Projektant:                  KONEKO spol. s r.o., Ostrava

Správce stavby:          Sdružení CENTROPROJEKT – ČECH – ENGINEERING

Dodavatel:                  „Sdružení Ludgeřovice“-HOCHTIEF CZ a. s. (vedoucí účastník – 60 %), EUROVIA CS, a.s. (20 %), VOKD, a.s. (20 %).

Délka stok:                 28,9 km

Délka přípojek:           3,2 km (cca 1150 ks)

Termín realizace:        10/2012 – 12/2013

Cena díla:                   375 875 257,- Kč bez DPH

 

Naše voda

Související rubriky: Vodovody a kanalizace