Lovčice vybudovaly za 54 milionů kanalizaci a ušetří za vypouštění vod

24. dubna 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

špinavá voda - IMG_6306

Lovčice na Hodonínsku vybudovaly za více než 54 milionů korun kanalizaci. Novinářům to dnes řekl lovčický starosta Václav Tvrdý s tím, že obec tak už nemusí dál žádat o povolení k vypouštění splašků do Lovčického potoka.

Splašky se nyní dostávají do čističky odpadních vod v sousedních Ždánicích. Stavba trvala zhruba rok. „Položili jsme nové potrubí, vybudovali přípojky k rodinným domům a na několika místech i odlehčovací komory, které slouží při větším naplnění vodou. Například při dešti zajistí odtečení přebytečné vody do potoka,“ uvedl Tvrdý.

Díky kanalizaci obec ušetří. „Nadále nebudeme muset žádat o povolení odboru životního prostředí k nakládání s odpadními vodami, které spočívá ve vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu obce do vodního toku Lovčický potok a Jordánek. Do budoucna by vyměřená paušální částka za vypouštění odpadních vod byla rozhodně vyšší, než jaký je předpokládaný náklad stočného,“ doplnil Tvrdý.

Obec řešila se společností Vodovody a kanalizace Hodonín výši stočného 13,16 Kč bez DPH za metr krychlový. „Odběr pitné vody včetně stočného nepřekročí hranici 42 korun bez DPH za metr krychlový. V porovnání s okolními obcemi, kde se odběr pohybuje kolem 75 korun, je jasné, že máme nižší náklady díky obecnímu vodovodu i prameništi, které je v naší správě,“ řekl starosta.

Podle něj se vybudovala i příjezdová komunikace k přečerpávací stanici. „Podařilo se nám dát do sjízdného stavu místní komunikace, položit na ně nový asfaltový povrch v délce asi 2,5 kilometru a opravit obrubu včetně chodníků,“ dodal starosta. Obec dostala dotaci přes 35 milionů korun z ministerstva zemědělství, deset milionů z Jihomoravského kraje a zbylých devět milionů korun zaplatila sama.

ČTK, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství, Vodovody a kanalizace