Loňské pokuty od PVK za černé odběry vody přesáhly tři miliony korun

16. února 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

černý vodoměr - PVK

Pražské vodovody a kanalizace (PVK) nafakturovaly v loňském roce zákazníkům za nelegální odběry pitné vody a černou produkci odpadních vod přes tři milióny korun. Uvedl to dnes mluvčí PVK Tomáš Mrázek.

V uvedené sumě jsou podle jeho údajů zahrnuté i náklady na přešetření a způsobené škody. „Celkem jsme loni prošetřili 514 případů černých odběrů vody a produkce odpadních vod. V roce 2013 to bylo 460 případů,“ informoval Mrázek. Z celkových 271 případů nelegálních produkce odpadních vod jich pracovníci PVK prokázali osmdesát procent. „Ve všech případech se jednalo o nepřihlášenou kanalizační přípojku či přímé napojení do revizní šachty,“ uvedl mluvčí. U černých odběrů vody firma prošetřila 243 případů a prokázala jich sedmdesát procent. Nejčastěji se vyskytovala neoprávněná manipulace s vodoměrem (72 %) a neměřená odbočka před vodoměrem (22%).

PVK vytipovávají potenciální černé odběry kontrolou odběrných míst z vlastní databáze. Pokud stávající smlouva na vodné neobsahuje ujednání o odvádění odpadních resp. srážkových vod kanalizací pro veřejnou potřebu, provedou v nemovitosti kontrolu. PVK také kontroluje objekty, které nejsou v její databázi (jedná se o vlastní studně) s ohledem na napojení do veřejné kanalizace. Do soukromých objektů zaměstnanci PVK vstupují vždy za přítomnosti vlastníka objektu. PVK žádají i příslušný místní úřad (státní stavební dohled) o případnou pomoc. Stav vypouštění odpadních vod zjišťuje PVK také pomocí kamerového průzkumu a speciálních úkonů.

Na základě přešetření pak PVK stanoví výši způsobené škody. Pokud nelze objektivně zjistit dobu užívání, ani ji stanovit pomocí stavebních úřadů nebo dodavatelských organizací a užívání nemovitosti trvá delší dobu, doba trvání podle zákona o vodovodech a kanalizací se vypočítává. U fyzických (nepodnikajících) osob jsou to tři roky zpětně od data zjištění neoprávněného vypouštění. U fyzických (podnikajících) a právnických osob čtyři roky zpětně.

Naše voda, ilustrační foto – nelegální vodoměr: PVK

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace