Lodě na vodě v Praze 2 tentokrát bezplatně

Aktualizováno 7. února 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ve dnech 24. až 27. dubna 2014 se na obou březích Vltavy bude konat již šestý ročník veletrhu Lodě na vodě. Pořadatelé obdrželi záštitu primátora hl. města Prahy Tomáše Hudečka i doporučení Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu.

Praha 2 se stejně jako vloni stala spolupořadatelem akce, tentokrát však za podmínky, že pořadatelé dodrží přísná a jasně stanovená pravidla. Oznámila to radnice Prahy 2.

V průběhu konání loňského ročníku tradičního veletrhu se vyskytly některé problémy, komplikující život cyklistům, chodcům i obyvatelům v okolí Náplavky. Z toho se pořadatelé poučili a v součinnosti s městskou částí Praha 2 přijali opatření, která by měla podobným nepříjemnostem v letošním ročníku zabránit. Na Rašínově nábřeží bude tedy letos výstava určena široké veřejnosti se zaměřením na volný čas. Vstup na tento břeh Vltavy bude zcela bezplatný.

V plánu je také menší míra omezení pro cyklisty – po nábřeží budou moci projíždět v úseku mezi Mánesem a prvním sjezdem za Palackého mostem, aby se mohli vyhnout rušným křižovatkám; zároveň by měla být zkrácena doba záborů. Pořadatelé musí také v předstihu alespoň čtrnácti dnů zajistit informování motoristů a cyklistů o dopravních opatřeních při uzávěře průjezdu Náplavkou.

Radní Prahy 2 na svém zasedání v pondělí 3. února 2014 vzali na vědomí záštitu primátora hl. města Prahy RNDr. Tomáše Hudečka nad touto akcí a souhlasili se spolupořadatelstvím Prahy 2 bez přímé finanční spoluúčasti městské části, avšak za podmínky, že pravý břeh Vltavy bude veřejnosti přístupný zdarma. Trváme na bezplatném vstupu na Rašínovo nábřeží a na tom, že zde bude uspořádána výstava pro širokou veřejnost se zaměřením na volný čas – např. na vodní sporty, karavany a camping, vodní turistiku, potápění, rybářství a nově i na cyklistiku. Pořadatelé musí také bezpodmínečně dodržet usnesení Komise Rady hlavního města Prahy pro cyklistickou dopravu,“ zdůraznila starostka Prahy 2 Jana Černochová a dodala: „Městská část Praha 2 dlouhodobě usiluje o oživení vltavských břehů, a proto podporuje pořádání různých akcí, které tomuto záměru napomáhají. Rozhodně to však nesmí být na úkor veřejnosti.“

Naše voda

 

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace