Litovický potok v Ruzyni bude mít zase přírodní koryto

Aktualizováno 9. listopadu 2011 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

ilustrační foto

Ze socialistické betonové stoky bez života se Litovicko-Šárecký potok zase stane tokem s téměř přírodním korytem a břehy. To je cílem pokračující revitalizace těchto pražských potoků, kterou právě provádějí Lesy Hlavního města Prahy.

Informují o tom Lesy na svém webu s tím, že práce, které vyjdou na 4 miliony korun a které začaly už letos v srpnu, by měly být dokončené v prosinci.

V 60. letech 20. století proběhlo v této oblasti masivní zaklenutí Šáreckého potoka pod Ruzyňskou věznicí, dále až k oboře Hvězda a dále k betonovému opevnění otevřených částí koryta od nádrže Jiviny až po vodní nádrž Džbán.

Nyní se revitalizuje Litovický potok a to v úseku od mostu pod ulicí Drnovská po most před ruzyňskou věznicí v katastrálním území Ruzyně. Jedná se o přibližně 125 m vodní toku, který protéká mezi vedlejší komunikací a malým parkem (Staré náměstí).

V současné době je koryto opevněno betonovými panely s příčným profilem tvaru pravidelného lichoběžníku se střelkou. Toto betonové zpevnění Šáreckého potoka zcela degradovalo tento významný pražský potok na stoku bez  života a estetické a ekologické funkce.

Projekt navazuje na již dokončenou úpravu Litovicko-Šáreckého potoka u Obory Hvězda. Původní betonové opevnění bude v celé délce odstraněno a nově upravené koryto bude vymodelováno přírodě blízkým způsobem.

Koryto bude ve dně a v březích stabilizováno rovnanými balvany, stejně jako je tomu u Obory Hvězda. V rámci propojení vodního toku s okolním parkem bude provedeno v horní části parku rozšíření koryta tak, aby vzniknul pozvolný přístup k vodě. U vody pak bude umístěno několik kamenů na posezení. Nově upravené koryto bude navíc osázeno mokřadními rostlinami.

Celý projekt přispěje ke zpřírodnění celé lokality, propojení vodního prostředí s okolím a navrátí Litovicko-Šáreckému potoku v tomto úseku život.

Zdroj: Lesy Hl.m.Prahy

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině