V linii protipovodňové ochrany Prahy jsou závady, tvrdí radní

9. září 2015 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

protipovodnove-zabrany

Radní pro bezpečnost Libor Hadrava si v minulých dnech v doprovodu ředitele Správy služeb hl. m. Prahy a zástupce krizového managementu města prohlédl část protipovodňových opatření hlavního města a zjistil některé závady. Ozznámil to pražský magistrát.

Prohlídka proběhla na všech úsecích v etapách, od etapy 0001 Staré Město, Josefov až po etapu 0008 Modřany. Celkem šlo o téměř 7 km pevných částí protipovodňových opatření pod mobilními hrazením a 13 km železobetonových protipovodňových stěn a zemních valů. Součástí prohlídky byly také uzávěr Čertovky a čerpací stanice na Rokytce a Libeňských přístavech.

„Na místě jsme řešili otázky údržby a oprav pevných částí protipovodňové ochrany a jejich bezprostředního okolí. Za bezpodmínečně nutné považuji okamžité odstraňování drobných závad, čímž se předejde jejich zhoršování a přeměnu v závady rozsáhlé, které si vyžadují značné finanční prostředky na odstranění, v horším případě mohou ohrozit funkčnost protipovodňové ochrany,“ uvedl radní Hadrava s tím, že tuto problematiku bude řešit předáním linie protipovodňových opatření Prahy do správy Správě služeb hl. m. Prahy.

Radní Hadrava se zároveň podrobně seznámil s výstavbou mobilních částí protipovodňové ochrany a konstatoval, že dosavadní počty sil k výstavbě by v případě povodně nepostačovaly a navíc je třeba upravit systém cvičení výstavby protipovodňových opatření. „Hlavní město Praha kryje hlavní potřebu sil z členské základny Sborů dobrovolných hasičů, chtěl bych proto zahájit pravidelná školení jednotek spojená s výcvikem na cvičném polygonu. Vlastní stavbu mobilních hrazení, a to zejména v problematických úsecích, prověří protipovodňové cvičení, které by se ještě letos mělo uskutečnit,“ řekl radní Libor Hadrava.

Naše voda, ilustrační foto

 

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině