Limity kontaminace našich podzemních vod byly překročeny v 84 procentech měření

Aktualizováno 26. srpna 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

kon

Kontaminace podzemních vod anorganickými látkami a pesticidy se loni mírně zvýšila. Limity byly překročené v 83,8 procenta měření, zatímco o rok dříve byly limity překročené v 82 procentech měření. Uvádí to tzv. Modrá zpráva, kterou ve středu předloží na jednání vlády zástupci ministerstev zemědělství a životního prostředí.

Z anorganických látek překračovaly limity nejčastěji mangan, amonné ionty a dusičnany. U organických látek šlo například o rozpuštěný organický uhlík. Prakticky vždy byly limity překročené u mělkých vrtů, které jsou orientované do říčních sedimentů, kde jsou zásahy člověka vidět nejvíce. U kovů pak šlo nejčastěji o baryum, dále pak kobalt a nikl. U nadlimitních dat pesticidů „vítězily“ metabolity herbicidů, referenční hodnota byla překročena i u 40 procent vodárenských zdrojů.

Asociace pro bezpečné potraviny považuje stav za alarmující. „Bez důsledného legislativního omezení užívání chemických látek v zemědělství se situace vysoce pravděpodobně bude dále zhoršovat. Znečištění spodních i povrchových vod přitom není odstranitelné ze dne na den, kupříkladu nechvalně známé DDT je dle zprávy v našich řekách četně detekováno i po padesáti letech, řekl ČTK předseda asociace David Palán.

Podle zprávy se v roce 2013 neuskutečnily odběry v jarním i podzimním období, proto se data za loňský rok blíží hodnotám z roku 2012.

Objekty Počet objektů Počet objektů s překročením limitů pro podzemní vodu Podíl objektů s překročením limitů v roce 2012 (%) Podíl objektů s překročením limitů v roce 2013 (%) Podíl objektů s překročením limitů v roce 2014 (%)
Mělké vrty 224 214 94,8 94,1 95,5
Hluboké vrty a prameny 442 344 78,1 75,8 77,8
Veškeré objekty 666 558 83,6 82,0 83,8

Zdroj tabulka: ČHMÚ, Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR

Zdroj: ČTK, ilustrčaní foto: wikimedia commons, Dragons flight

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině