Lidé ve Frýdku-Místku pijí nově také vodu z Morávky

14. ledna 2016 | Rubrika: Nápoje a voda v potravinách , Podnikání s vodou a zákony

foto: Boris Renner, tel: 777 581 980 © 2015m www.ostravaci.cz, www.studiorenner.cz, www.videominuta.cz

Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK) po dohodě s Povodím Odry přistoupila 12. ledna 2016 k dalšímu opatření, jehož cílem je dále šetřit objem vody v nádrži Šance. Informoval o tom dnes mluvčí SmVaK Marek Síbrt.

Přehrada Šance je totiž podle mluvčího v současnosti naplněna zhruba na 30 % své kapacity, zatímco údolní nádrž Morávka, jejíž zdroje chce SmVaK využít, je momentálně naplněna asi ze tří čtvrtin. „Manipulacemi na  vodovodním přivaděči Nové Dvory – Dobrá je umožněno zvýšení odběru z úpravny vody ve Vyšních Lhotách, zdrojově napojené na přivaděč surové vody z údolní nádrže Morávka, která je v současnosti naplněna zhruba ze tří čtvrtin. Jedná se o asi 90 litrů za vteřinu, a toto množství vody tak bude ušetřeno v nádrži Šance. Díky technickému opatření bude vodojem Frýdek zásobován pitnou vodou z Vyšních Lhot (tedy vodou z Morávky) a obyvatelé Frýdku-Místku budou pít jak vodu z Morávky, tak z Šancí (spotřebitelé zásobovaní vodojemem v Zelinkovicích), zhruba v poměru 3:2,“ říká ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek.

I přes velice suché počasí v roce 2015, které nadále pokračuje, byly a jsou zajištěny dodávky pitné vody spotřebitelům bez omezení v požadovaném množství a kvalitě. K tomu bylo nicméně nutné realizovat příslušná opatření. V polovině září roku 2015 došlo po dohodě s Povodím Odry ke snížení odběru vody z Šancí, kde byl pokles objemu vody v nádrži nejvýraznější, ze zhruba 950 litrů za sekundu na 800 litrů. Vzhledem k přetrvávajícím nepříznivým klimatickým podmínkám byl v následujícím období postupně snížen odběr na zhruba 540 litrů za sekund. Ten bude díky výše popsanému opatření dále snížen o zhruba 90 litrů za vteřinu.

„Neodebranou vodu z Šancí musíme logicky v systému nějak kompenzovat, aby jí bylo pro odběratele dostatek. To řešíme kromě zvýšeného odběru z Morávky především větším odběrem surové vody z Kružberka do naší úpravny vody v Podhradí. Systém Ostravského oblastního vodovodu nám umožňuje pitnou vodu převést s využitím vodojemu v Krmelíně a čerpací stanice v Lískovci u Frýdku-Místku do přerušovací komory v Bruzovicích, odkud následně směřuje k odběratelům na Havířovsko a Karvinsko. Čerpací stanice v Lískovci v současnosti pracuje zhruba 18 hodin denně,“ vysvětluje Komínek. K odběratelům na Havířovsku a Karvinsku se tak dostává voda z Beskyd i z Jeseníků. Její kvalita a vlastnosti jsou srovnatelné vzhledem k tomu, že v obou případech jde o povrchové zdroje, kam přitéká voda z hor. Voda je měkká s vysokou kvalitou.

Společnost SmVaK Ostrava, a.s., je rozhodujícím dodavatelem pitné vody v Moravskoslezském kraji a dlouhodobě se řadí mezi přední firmy na vodárenském trhu v ČR. Hlavní výrobní činností je výroba a dodávky pitné vody a odvádění a čistění odpadních vod. V roce 2014 společnost vyrobila 64 533 tisíc m3 pitné vody, což odpovídá spotřebě na obyvatele a den u vody fakturované celkem 128 litrů, u vody fakturované domácnostem 87 litrů. Společnost SmVaK Ostrava a.s. provozuje kanalizační síť s délkou 1740 kilometrů v 81 obcích. Na ni je připojeno více než 525 000 obyvatel. V provozu je 111 kanalizačních čerpacích stanic a 65 čistíren odpadních vod s celkovou kapacitou 279 682 m3 za den. V roce 2014 odváděla společnost odpadní vodu ze 49 999 kanalizačních přípojek a bylo odkanalizováno téměř 28 milionů m3 odpadních vod.

Ostravský oblastní vodovod (OOV) je základním výrobním a distribučním systémem zajišťujícím dodávku pitné vody v Moravskoslezském kraji. Délka vodovodní sítě je 500 kilometrů převážně ocelového potrubí. Má tři úpravny vody s celkovou kapacitou 4850 litrů za sekundu, které upravují vodu z údolních nádrží Kružberk, Morávka a Šance ve správě státního podniku Povodí Odry. Objem 121 vodojemů systému je 302 060 m3 vody. Rozhodujícím vlastníkem společnosti SmVaK je Aqualia Czech S.L.

Naše voda, foto SmVaK

Související rubriky: Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Statistiky a kauzy, Vodovody a kanalizace