Lidé oceňují moderní služby, které přinášejí vodárny ze skupiny Veolia

29. října 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

PVK cisterna pitná voda - IMG_2705

Vysokou spokojenost s úrovní služeb ukázal poslední průzkum spokojenosti, který pro vodárenské společnosti ze skupiny Veolia během září a října 2014 provedla nezávislá výzkumná agentura IBRS – International Business and Research Services s.r.o.

Informovala o tom dnes ředitelka komunikace Veolia voda Marcela Dvořáková s tím, že výzkumu se zúčastnilo 3 700 respondentů z řad majitelů rodinných domů, správců bytových domů či bytových družstev, průmyslových zákazníků a firem. Telefonické šetření probíhalo v Praze, Středočeském, Libereckém, Ústeckém, Královéhradeckém, Plzeňském, Olomouckém a Zlínském kraji. „Celkově je se službami, které nabízejí vodárenské firmy ze skupiny Veolia ,spokojeno 96 % respondentů, což je nad úrovní dlouhodobého průměru trhu podobných segmentů.  Nejvyšší celková spokojenost je u firemních zákazníků (98 %), zde je zároveň nárůst spokojenosti proti loňskému roku o 2 %“, říká Miloš Rybáček, jednatel společnosti IBRS.

„Nejvyšší vliv na celkovou spokojenost má parametr kvality vody a spokojenost s plynulostí dodávky vody. U obou parametrů je spokojenost vysoká napříč všemi segmenty“, dodává Miloš Rybáček. S kvalitou dodávané pitné vody je spokojeno 94 % respondentů. Tomu odpovídá i používání vody z kohoutku na pití – celkem 86% respondentů uvedlo, že vodu z kohoutku pije, nejčastěji v Severních Čechách, kde bylo procento dokonce 92 %. Jen dvě procenta respondentů zažila někdy přerušení dodávky vody, z toho plyne velmi vysoká spokojenost s plynulostí dodávek vody. Plných 98 % respondentů bylo s plynulostí dodávky vody spokojeno.

Výzkum potvrdil také mimořádnou spokojenost s profesionalitou zaměstnanců u 97 % respondentů, kteří přišli do kontaktu se zaměstnanci vodárenských společností ze skupiny Veolia  je s jejich profesionalitou spokojeno. S chováním a vystupováním odečítače vodoměru je spokojeno dokonce celých 100 %. S vyřízením požadavku na zákaznickém centru je spokojeno 93 % respondentů. V posledních 12 měsících navštívilo 6 % zákaznické centrum, 8 % respondentů telefonovalo na zákaznickou linku.  S množstvím informací je celově spokojeno 83 % respondentů. Preference jednotlivých způsobů poskytování informací se liší podle segmentů. U individuálních zákazníků se preferovaný způsob odvíjí od věku a vzdělání respondentů – mladší a s vyšším vzděláním preferují elektronickou formu komunikace (především internet, SMS, e-mail), naopak starší upřednostňují tradiční formy – zejména brožury a letáky. S přehledností webových stránek vodárenských společností je spokojeno 91 % respondentů.

IBRS působí na českém trhu od roku 1994 a svým klientům nabízí plný servis v oblasti marketingového výzkumu, včetně navazujícího poradenství. Prostřednictvím svých zástupců je členem ESOMAR.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace