Lidé v Černousích volají kvůli povodním po vyčištění Smědé

2. prosince 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

smeda Tomáš Franěk_0

Už 30 let prý nikdo nevyčistil koryty řeky Smědé. Informovalo o tom vysílání Českého rozhlasu – sever, s tím, že na tuto skutečnosti si stěžují lidé v Černousích na Frýdlantsku.

Koryto řeky je podle rozhlasu plné usazenin, stromů a křovisek, a když přijde do Černous pravidelné jarní tání nebo letní povodeň, voda ze zatopeného údolí kvůli zanesené řece pomalu odtéká. Většina lidí z osad Ves nebo Boleslav se pak vlastně nedostane několik dní do práce, do školy nebo najedou desítky kilometrů navíc přes Polsko a Německo.

Podle starosty Černous Vladimíra Kellera by ale voda ze zaplavovaného údolí v Černousích mohla odtéct rychleji, kdyby se vyčistilo koryto Smědé pod vesnicí. Vyčištění úseku řeky od Černous k česko-polské hranici ale brání přísná pravidla soustavy chráněných území Natura 2000. Starostovi ale nejde do hlavy, že centimetr za hranicí už Poláci svůj úsek čistit mohou.

Podle ředitele jabloneckého provozu Povodí Labe Jaroslava Jarouška se ale pracovníci Povodí o úseky, kde jim to ochranáři dovolí, starají. „My jsme od roku 2005 pravidelně dělali různé údržbářské práce, vyčíslili jsme to na víc než milion 700 tisíc korun. V tom úseku od hranic tam zásadně nesouhlasili s úpravou hraniční komise,“ podotýká Jaroušek.

Podle Václava Šrédla z Agentury na ochranu přírody a krajiny je řeka Smědá štěrkonosný vodní tok, který přináší z Jizerských hor a z okolních přítoků poměrně významné množství sedimentů a při každé povodni stovky až tisíce kubíků toho sedimentu jsou transportovány dál po toku. Nějaké periodické těžení nemá významný protipovodňový efekt. Šrédl proto doporučuje, aby Černousy raději obnovily starou síť německých ochranných hrázek. Podle starosty by ale takovou investiční akci obec finančně nezvládla.

Zdroj: ČRo sever, ilustrační foto server www.raft.cz, – Tomáš Franěk (Smědá na odtoku do Polska)

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka