V Liberci začala rekonstrukce vodovodu

20. dubna 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Voda a naše peněženka

Liberec Karlinska2

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila v Liberci rekonstrukci vodovodu v Karlinské a Novinské ulici. Informoval o tom dnes mluvčí SVS Jiří Hladík.

„Letos věnujeme přibližně 60 procent ročního investičního rozpočtu na obnovu majetku. Tato stavba přispěje do budoucna k bezproblémovému zásobování 65 připojených obyvatel pitnou vodou,“dodává místopředseda představenstva SVS Petr Skokan.

Původní ocelový vodovod průměru 80 a 70 mm byl uveden do provozu v roce 1954. Vlivem stáří je vešpatném technickém stavu, až z 80% inkrustovaný a proto nedostatečně kapacitní. Obsahem investiční akce SVS je rekonstrukce vodovodního řadu v okrajové části města, kde jeho trasa vede převážně v místní komunikaci. Celkem bude nahrazeno 818 metrů vodovodu, přičemž nově bude použito potrubí z odolného vysokohustotního polyetylénu (HD-PE) průměru 100 mm. Součástí stavby bude přepojení celkem 17 stávajících vodovodních přípojek a realizace tří nadzemních hydrantů. Závěrem bude provedena obnova povrchu komunikace nad výkopovou rýhou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 2. dubna 2012. Stavební práce začaly 11. dubna a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. června 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii 18 staveb za celkových 78,87 milionu korun bez DPH.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace