V Liberci probíhá rekonstrukce kanalizace a vodovodu

5. září 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Voda a naše peněženka

zarostlé potrubí IMG_8393

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v Liberci souběžnou rekonstrukci historické kanalizace a vodovodu v městské části Růžodol, v ulici Cyrila a Metoděje. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající betonová kanalizační stoka v ulici Cyrila a Metoděje byla uvedena do provozu roku 1925. Kamerová prohlídka ukázala její havarijní stav – je rozpraskaná, místy části trub chybí, u prasklin vznikají kaverny. Souběžně vedený litinový vodovodní řad vnitřního průměru 80 mm byl uveden do provozu roku 1954. Vodovodní potrubí je dožilé, proto lze očekávat jeho poškození při rekonstrukci kanalizace – SVS proto rozhodla o jeho souběžné rekonstrukci s kanalizací.

V rámci investiční akce SVS dojde k  výměně celkem 301,5 metrů vodovodu, kdy se nově použije potrubí z polyetylénu vnitřního průměru 80 mm. Pro kanalizaci se použije kamenina vnitřního průměru 300 mm v celkové délce 302 metrů. Přepojeno bude všech 19 stávajících kanalizačních a 16 vodovodních přípojek na trase. Dále bude v rámci stavby přepojeno 13 ks uličních vpustí. Stavba se realizuje v těsné koordinaci s rekonstrukcí podzemních sítí RWE a vrstev komunikací, kde je investorem Statutární město Liberec.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 8. srpna 2013 a vlastní práce byly zahájeny 19. Srpna 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. října 2013.

Naše voda, foto Naše voda – Nina Havlová

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace