Letošek je Mezinárodním rokem spolupráce v oblasti vodních zdrojů

Aktualizováno 29. ledna 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Mezinárodní rok spolupráce v oblasti vodních zdrojů

Letošní rok vyhlásila OSN Mezinárodním rokem spolupráce v oblasti vodních zdrojů. Cílem tohoto kroku je zvyšování obecného povědomí a znalostí v oblasti diplomacie a přeshraniční správy vodních zdrojů, financování spolupráce a diskuse o právních aspektech na úrovni mezinárodní i národních států.

Mezinárodní rok naváže na výsledky konference Rio+20 v oblasti udržitelnosti vodních zdrojů. Koordinátorem aktivit v rámci Mezinárodního roku spolupráce v oblasti vodních zdrojů je UNESCO.

Spolupráci v oblasti vodních zdrojů bude zasvěcen i letošní Světový den vody, který se bude konat 22. března.

Zdroj: Informační centrum OSN v Praze

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace