Lesy trápí sucho – smrky chřadnou a nedožívají se mýtního věku

5. listopadu 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

suchý les - DSCN0428

Za nejvýznamnější ekologickou katastrofu, kterou nebude možné zvládnout stávajícími lesnickými postupy, označují odborníci chřadnutí smrků. Informoval o tom server moderniobec.cz.

Jedná se o dynamický, trvale se zhoršující stav, kdy dochází k chřadnutí a rozpadu smrkových porostů různého stáří. Řešením je snížení výsadby smrků v nižších polohách. Problém se týká i lesních majetků ve vlastnictví obcí. Chřadnutí smrků ohrožuje plnění funkcí lesa především v regionu střední a severní Moravy, problémy hlásí už i správy lesů na jižní Moravě. S usycháním smrků bojují v jižním Polsku a západním Slovensku. „Ukazuje se, že chřadnutí smrků je problém v Rusku a i v západní Evropě,“  poukazuje na významný celoevropský problém Miroslav Dušek, jednatel Lesy Budišov nad Budišovkou, s.r.o. V současnosti je již poškozena významná část smrkových porostů v nadmořské výšce do 700 m nad mořem,  chřadnutí smrku však v některých lokalitách zasahuje již výše.

Příčinou chřadnutí je zhoršení vlastností půdy způsobené nedostatkem hořčíku a vápníku ve svrchních vrstvách půdy, kde má smrk kořeny. Problémy jsou způsobeny také vysazováním smrku mimo jeho klimatické optimum, imisemi, klimatickými změnami a dalšími vlivy. V posledních patnácti letech se vyskytují ve vegetačním období nadprůměrné teploty a opakují se periody s extrémními výkyvy srážek vedoucí k nedostatku vody v půdě. Výsledkem je opakovaný stres suchem, který postihuje především smrk s povrchovým kořenovým systémem. Jeho souběh s nedostatkem živin oslabil smrkové porosty pěstované mimo ekologické optimum tak, že začaly být rozvraceny podkorním hmyzem a václavkou. „Proti chřadnutí smrků není obrany. Je nutné změnit dřeviny a sázet smíšené lesy a snížit zastoupení smrku v nižších polohách, tj. v nadmořské výšce 400 až 600 m nad mořem, kde smrk bude možné pěstovat jen na nejpříznivějších stanovištích,“ radí vlastníkům lesů Dušek.

Pravděpodobnost, že se stávající smrkové porosty v těchto lokalitách nepodaří dopěstovat do mýtního věku, je vysoká a bude mít vliv na kvalitu, množství a vyrovnanost dodávek smrkového dříví pro dřevozpracující podniky v regionu. I ve vyšších polohách bude nutné se smrkem pracovat se zvýšenou opatrností a pěstování naší nejžádanější dřeviny přizpůsobovat změněným podmínkám.

Zdroj: moderniObec.iHNed.cz., ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině