Lesy ČR zvýšily protipovodňovou ochranu na Uherskohradišťsku

17. září 2012 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

potok IMG_9355

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) zlepšil vodní režim v oblasti vodního toku Salaška v katastru obce Velehrad, v okrese Uherské Hradiště, ve Zlínském kraji. Informovaly o tom parlamentní listy.

Jeden z takzvaných bezejmenných pravostranných přítoků Salašky LČR v rámci postupné realizace protipovodňových opatření, přehradily soustavou menších retenčních vodních staveb. V krajině se tak díky novým přehrážkám nazvaným Rákoš I a II daří zadržovat větší množství vody a zároveň zachycovat naplaveniny a nečistoty, které by jinak v případěpovodňových stavů mohly ohrožovat sídla a vodní stavby ležící níže na potoce Salaška. V současné době je dokončována stavba Rákoš III, která již realizovaná opatření doplní. Celkové náklady na vybudování přehrážek dosáhnou výše takřka 6 milionů korun.

Protipovodňovým opatřením na malých vodních tocích, které mají LČR ve své správě, je věnována velká pozornost dlouhodobě. Budování přehrážek, vytváření tůní a použití dalších opatření při úpravách toků rovněž přispívá ke zlepšení minimálních průtoků v dobách sucha a tím i k udržení biodiverzity vodních toků. Náklady na péči o malé vodní toky ve správě LČR ve Zlínském kraji přesáhnou za rok 2011 a 2012 více než 100 milionů korun. V převážně většině se jedná o investiční úpravy vodních toků a odstraňování povodňových škod.

www.parlamentnilisty.cz

 

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině