Lesy ČR zvýšily protipovodňovou ochranu Antošovic

18. srpna 2014 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

LČR Antošovice  4

Na Antošovickém potoce  v Antošovicích, které jsou součástí ostravského městského obvodu Slezská Ostrava, dokončil státní podnik Lesy České republiky (LČR) výstavbu významné součásti protipovodňové ochrany zdejšího území. Informoval o tom mluvčí LČR Zbyněk Boublík.

Jde o stavbu suché nádrže (poldru), jejímž hlavním úkolem je zadržet případnou přívalovou povodňovou vlnu. Celkové náklady na realizaci stavby dosáhly částky téměř 2,6 milionu korun. Poldr vybudovaný na Antošovickém potoce v místě říčního kilometru 2,548 řeší akumulaci povodňových průtoků v lokalitě. V případě vzniku zvýšených průtoků bude voda dočasně zadržena v nové suché nádrži, čímž dojde k významnému snížení rizika vylití vody z břehů Antošovického potoka a současně zvýšení protipovodňové ochrany zastavěného území v Antošovicích. Nádrž by měla níže položené území ochránit před až stoletou vodou.

Státní podnik plánuje v uvedené oblasti i další významná protipovodňová opatření, a to úpravu Koblovského potoka v Koblově, spadajícího rovněž do ostravského městského obvodu Slezská Ostrava. Také zde je snahou LČR úpravami na Koblovském potoce snížit rizika lokálních záplav zvýšením průtokové kapacity koryta potoka přímo v Koblově. V zahájení prací však zatím brání komplikace v jednání s vlastníky pozemků, kterých by se plánované úpravy částečně dotkly.

Naše voda, foto lokality LČR

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství, Voda a naše peněženka