Lesy ČR zakládají nové aleje plodonosných dřevin na Hodonínsku

27. února 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Přehrady a vodní díla

Rourovy-rybnik

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) na Hodonínsku v Jihomoravském kraji systematicky obnovuje a zakládají krajinné prvky. Připomíná to mluvčí LČR Zbyněk Boublík.

Projekty, které LČR v tomto regionu realizují, zlepšují podle mluvčího stav zdejší krajiny. „V ptačí oblasti Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví jsou tak nově zakládány aleje plodonosných dřevin o celkové délce 2500 metrů. Výsadba je umístěna do lužního lesa v blízkém okolí obcí Vnorovy a Zarazice. Aleje jsou jednořadé nebo dvouřadé a prostorově jsou začleněny převážně do zdejších luk, podél cest a okrajů lesa,“ uvedl dnes Boublík.. Kromě zdrojů LČR se má na financování projektu podílet i podpora z Evropské unie a Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Druhová skladba je pestrá a tvoří ji následující plodonosné dřeviny: jabloň lesní, třešeň ptačí, hrušeň polnička, jeřáb ptačí, moruše bílá a ořešák královský. V průběhu následujících let bude prováděn výchovný řez nově vysázených stromů a jejich zálivka v letním období.

Projektem „Výsadba alejí plodonosných dřevin v ptačí oblasti Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví“ se podle mluvčího snaží podnik zpestřit charakter lužního lesa. Nově založená stromořadí na pravidelně sečených loukách budou významnými estetickými prvky místní krajiny.

Naše voda, ilustrační foto LČR

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství