Lesy ČR zahájily rekonstrukci retenční nádrže v Břežanech na Znojemsku

29. srpna 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Lesy ČR - rekonstrukce retenční nádrž Břežany

Státní podnik Lesy České republiky (Lesy ČR) zahájil v těchto dnech s rekonstrukcí zanesené retenční nádrže s poškozenou hrází v Břežanech na Znojemsku. Informovala o tom mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová s tím, že projekt je jedním z opatření spojených se zadržením vody v krajině.

„Nádrž na přítoku Libického potoka v katastrálním území Břežany v okrese Znojmo je zanesená naplaveninami a z velké části zarostlá rákosem. Nemá bezpečnostní přeliv a nevyhovující je také výpustné zařízení. Hráz poškodil mohutný vyvrácený strom. Nádrž je tedy v havarijním stavu,“ vysvětluje brněnský krajský ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík. Samotné stavební práce začnou v říjnu. Spolu s rekonstrukcí zemní hráze a výpustného objektu se vybuduje také bezpečnostní přeliv, který pojme velkou vodu při povodních. Odtěží se i sedimenty, upraví zátopa a přibližně 150 metrů pod hrází zaujme místo bývalého rybníka nová tůň. Náklady jsou odhadovány na dva miliony korun, práce by mohly skončit v dubnu 2017.

Podle přírodovědných průzkumů provedených při projektování stavby se v lokalitě vyskytovalo několik zvláště chráněných druhů obojživelníků – pulců blatnice skvrnité (Pelobates fuscus). Proto došlo letos v létě k jejich záchrannému přenosu. „Transfer probíhal ve spolupráci s orgány ochrany přírody. Byl podmínkou vypuštění nádrže,“ dodal Šafařík. Rekonstrukce nádrže pozitivně ovlivní životní prostředí z krajinotvorného hlediska. Zejména ale začne vodní dílo opět sloužit lidem – při požárech, suchu, i povodních a také zvěři a dalším živočichům vázaným na vodní prostředí.

Lesy ČR požádaly o dotaci na spolufinancování stavby z Operačního programu Životní prostředí v rámci specifického cíle 4.3 „Posílit přirozené funkce krajiny“.

Naše voda, foto lokality: Lesy ČR

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství