Lesy ČR revitalizují Borušovský potok

15. listopadu 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

tůňka

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) revitalizuje v současné době více než dvou a půl kilometru dlouhý úsek koryta Borušovského potoka mezi obcemi Linhartice a Borušov na Svitavsku v Pardubickém kraji. Informoval o tom mluvčí LČR Zbyněk Boublík.

Práce by měly být podle jeho údajů dokončeny do listopadu 2014.  Úpravy si vyžádal špatný stav stávajícího koryta i údolního úseku podél vodního toku zapříčiněný postupující dnovou a břehovou erozí. Voda včetně splavenin tak z údolí odtékala zrychleně, v korytě navíc zcela scházely například vhodné úkryty pro ryby a jiné na vodu vázané ekosystémy. Předběžné náklady na revitalizaci představují částku téměř 6,5 milionu korun. Kromě LČR se významnou měrou na revitalizaci bude finančně podílet také EU prostřednictvím Státního fondu životního prostředí, konkrétně z Operačního programu Životní prostředí.

“Na základě zpracovaného projektu nyní realizujeme opatření, která navrátí Borušovskému potoku jeho dřívější charakter, aby mohl v krajině znovu plnit potřebné funkce. Po dokončení bude voda z údolí díky novému korytu odtékat pomaleji a současně vzniknou nové retenční prostory v podobě průtočných i bočních tůní a mokřadů pro zadržení vody v krajině a zachycení splavenin.  V  údolí současně dojde k rozvolnění trasy Borušovského potoka a jejímu výraznému prodloužení se střídavými, různě hlubokými úseky pro rychlé i pomalejší proudění vody,“ vysvětluje ekonomický ředitel LČR Michal Gaube, pověřený řízením LČR.

Samotné úpravy Borušovského potoka podnik zahájil v lednu letošního roku, kdy během vegetačního klidu v nezbytné míře odstranily staré břehové porosty. Do konce léta se v prvních úsecích toku podařilo vymodelovat nové koryto a do dna i břehů umístit potřebné kamenné stabilizační prvky. Vedle koryta se již navíc nachází sedm nově vyhloubených tůní.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka