Lesy ČR připravují revitalizaci rybníka Boušovka

Aktualizováno 25. července 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Přehrady a vodní díla

rybník 1 - IMG_0309

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) pracuje spolu s partnery na revitalizaci rybníka Boušovka v Železných horách. Informovaly o tom na základě vyjádření mluvčího LČR Zbyňka Boublíka parlamentní listy.

LČR podle nich během srpna a září celkově obnoví rybník Boušovka, který je součástí stejnojmenné přírodní památky a evropsky významné lokality; v rámci CHKO Železné hory patří k přírodně nejhodnotnějším místům. V posledních několika letech zde však vlivem stále rychleji postupujícího zarůstání a zazemňování vodní plochy docházelo k ubývání ohrožených druhů, zejména obojživelníků a hmyzu. V neuspokojivém technickém stavu bylo už několik let i vypouštěcí zařízení a hráz. Projektová dokumentace byla detailně konzultována se správou CHKO Železné hory.

“Půjde o radikální zásah do současné podoby tohoto místa, kdy se sice na jedné straně změní dosavadní romantický ráz zarostlého lesního rybníčku, na straně druhé se však díky chystanému projektu vytvoří předpoklady pro jeho opětovné osídlení mnoha vzácnými druhy. Například vážkou jasnoskvrnnou, která je předmětem ochrany evropsky významné lokality Boušovka,“ vysvětluje Vlastimil Peřina, vedoucí správy CHKO Železné hory.

Revitalizace vychází ze schváleného plánu péče o přírodní památku.  V průběhu rekonstrukce dojde k renovaci hráze a k odstranění sedimentů ze dna. Některé stromy na hrázi zůstanou zachovány a budou doplněny novou výsadbou. Nové vypouštěcí zařízení bude stejně jako původní dřevěné, část pobřežního pásma rákosin a rašelinišť zůstane bez zásahu. Po odbahnění budou vráceny zpět i oddenky stulíků a leknínů. Odstraněny budou staré deponie sedimentu v zátopě.

Zdroj: www.parlamentnilisty.cz

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství