Lesy ČR v pátek otevírají Lávku na Protržené přehradě

Aktualizováno 18. června 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

výlet Protržená přehrada

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) zve veřejnost v pátek 20. června 2014 od 9.30 do 12.00 hodin na slavnostní otevírání Lávky na Protržené přehradě, naučné stezky a vyhlídky na říčce Bílá Desná. Informoval o tom dnes mluvčí LČR Zbyněk Boublík.

LČR spolu s partnerskými subjekty obcí Albrechtice v Jizerských horách, městem Desná, Povodím Labe a Správou Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory přistoupily k rozsáhlé revitalizaci Protržené přehrady a přilehlého území. Koncem roku 2013 proběhlo odtěžení vzrostlých náletových smrkových porostů z prostor hráze a části bývalé vodní nádrže. Letos v květnu došlo současně k dokončení pěší lávky přes Bílou Desnou, která je součástí žlutě značené turistické trasy. Revitalizace Protržené přehrady má návštěvníky tohoto turistického regionu seznámit nejen s technickým řešením jednotlivých objektů, ale i s lidskými chybami, které vedly v roce 1916 k tragické katastrofě.

Zásluhou LČR se v lokalitě nyní navíc nacházejí nové turistické chodníky a terénní stupně sloužící k usměrnění návštěvníků areálu Protržené přehrady. Novinky vhodně doplňuje také naučná stezka s třemi zastaveními, která vede podél říčky Bílá Desná z Protržené přehrady do Desné a je určena hlavně dětem. Nádherné výhledy na kaskády Bílé Desné umožňuje nová turistická vyhlídka.

Celková částka vynaložená Lesy ČR na realizaci jmenovaných opatření na podporu turistického ruchu a usměrnění návštěvníků představuje 650 000 Kč. Akce proběhly v rámci Programu 2020, kterým LČR celostátně podporují a rozvíjejí veřejně prospěšné funkce lesů.

K místu bývalé přehrady je možné se dostat pěšky z městečka Desná. Odtud se jde po málo frekventované silničce a také lesem přes Albrechtice v Jizerských horách, Mariánskou horu a Mariánskohorské Boudy. K cíli – přehradě na Bílé Desné, známé také jako Protržená přehrada – je možné dorazit za cca dvě a půl hodiny. Přehrada byla vybudována před více než sto lety s cílem zabránit opakovaným povodním. Z původně 200 metrů dlouhé a 14 metrů široké vodní nádrže zbyly jen hromady kamenů, trosky hráze, přepadová kaskáda a kilometr dlouhá štola spojující přehradu s nedalekou Souší. Každý rok v zimě ve štole nacházejí útočiště stovky netopýrů. Nejzachovalejší památkou je šoupátková věž, stojící jako smutné memento v místě, kde se hráz přehrady v roce 1916 protrhla.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová (protržená přehrada letos v zimě)

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině