Lesy ČR otevírají dnes na Choceňsku novou naučnou stezku Dívčí doly

15. května 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Prevence povodní, voda v krajině

naučné stezky LČR

Zcela novou, pět kilometrů dlouhou naučnou stezku nazvanou „Dívčí doly“ dnes slavnostně otevírá státní podnik Lesy České republiky (LČR). Informují o tom parlamentní listy.

Stezka vede zajímavou lesní oblastí rozprostírající se v bezprostřední blízkosti města Choceň, v okrese Ústí nad Orlicí, v Pardubickém kraji. Symbolem stezky je dívka Zdislava, která je svázána s pověstí o tomto místě, a proto také návštěvníky všemi devíti zastaveními naučné stezky provází. Jednotlivá místa veřejnost seznamují s lesnicko – pedagogickou tématikou – s významem funkcí lesů a jeho přínosy pro společnost, s přírodními procesy v lese a s dalšími zajímavostmi včetně místní historie. LČR na výstavbu vynaložily částku více než 400 000 korun. „Náklady jsme hradili prostřednictvím speciálního podnikového Programu 2020, kterým celostátně podporujeme veřejně prospěšné funkce lesů,“ podotýká ekonomický ředitel LČR Michal Gaube, pověřený současně řízením LČR.

Lokalita Dívčí doly na Choceňsku je součástí východočeské oblasti české křídové tabule. Křídové horniny jsou překryty mocnými kvartérními sedimenty s rozsáhlými říčními štěrkopískovými náplavy.

Z lesních dřevin v oblasti Dívčí doly na zdejších písčitých půdách nejčastěji rostou dub zimní, buk lesní, bříza bradavičnatá, borovice lesní, borovice vejmutovka, smrk ztepilý a modřín opadavý.  Keře zastupuje janovec metlatý. Z pískomilných trav lze v lokalitě převážně nalézt rod lipnicovitých. Z hmyzích populací se vyskytuje svižník písčinný, který na polabských písečných dunách už zdomácněl. Je možné spatřit i různé druhy střevlíků.  K typickým motýlům patří okáč písečný.

Zdroj: www.parlamentnilisty.cz

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině