Lesy ČR odstranily následky povodní na vodním toku Lomná

5. prosince 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Přehrady a vodní díla

Lomná LČR - foto_2

Následky povodní z let 2009 a 2010 na vodním toku Lomná ve Frenštátě pod Radhoštěm na Novojičínsku v Moravskoslezském kraji jsou díky úsilí státního podniku Lesy České republiky (LČR) minulostí. Informoval o tom dnes mluvčí LČR Zbyněk Boublík.

Podnik totiž podle jeho údajů nedávno dokončil důležité rekonstrukční práce za skoro 17 milionů korun. Opravy probíhaly přímo ve Frenštátě pod Radhoštěm v téměř čtyřkilometrovém úseku začínajícím u soutoku Lomné s Bystrým potokem.
„V korytě jsme například opravili a zrekonstruovali 93 poškozených příčných objektů, které upravují podélný spád vodního toku. Při rekonstrukci bylo v Lomné současně vybudováno několik balvanitých skluzů umožňujících volný pohyb vodních živočichů,“ vysvětluje ekonomický ředitel Michal Gaube, pověřený zároveň řízením LČR. „Navíc jsme ve spodní části upravovaného úseku postavili v rámci dalšího zlepšení protipovodňových opatření na nejdůležitějších místech ochranné hráze. Ty zabraňují rozlivu vody mimo vlastní koryto toku. Díky hrázím je nyní zajištěna ochrana přiléhajícího území před až padesátiletou vodou. V některých místech došlo rovněž k opravě opevnění břehů lomovým kamenem,“ doplňuje Gaube.

Tok Lomná je levostranným přítokem Bystrého potoka. Protéká obcí Trojanovice a Frenštátem pod Radhoštěm. V celé délce 10,8 km tok spravují Lesy České republiky, s. p., horní polovina toku se nachází na území CHKO Beskydy. Plocha povodí zaujímá 24,879 km².

Naše voda, foto LČR

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství