Lesy ČR obnovily původní krásy Leknínového jezírka na Žambersku

1. dubna 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Přehrady a vodní díla

leknín DSCN2689

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) navrátil život do půvabného Leknínového jezírka ležícího uprostřed lesů nedaleko obce Šedivec u Žamberka na Orlickoústecku v Pardubickém kraji. Informoval o tom dnes mluvčí LČR Zbyněk Boublík.

Jezírko je domovem pro spoustu i zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Právě v těchto dnech mohou návštěvníci zdejšího regionu obdivovat vynaložené úsilí LČR – na březích jezírka díky letošnímu brzkému nástupu jara již několik týdnů kvetou bledule a ve vodě se hemží první pulci. V průběhu letošního roku navíc hladinu opět ozdobí zdejší hlavní chlouba – rozkvetlé lekníny.  Na celkovou obnovu státní lesy vynaložily více než 600 tisíc korun. Akce proběhla v rámci Programu 2020, kterým podnik celostátně podporuje a rozvíjí veřejně prospěšné funkce lesů a to i opatření na ochranu biologické rozmanitosti spravovaných lesů.

„Ze dna jsme odstranili přebytečný sediment, úpravou prošly břehy jezírka a to včetně zpevnění jeho hráze,“ popisuje provedené úpravy Roman Vohradský, ředitel Krajského ředitelství LČR Choceň. „Před započetím obnovy byli všichni živočichové a rostliny za asistence odborníků přemístěni do náhradních vodních nádrží. Dnes už jsou však opět ve svém původním domově,“ informoval Vohradský.

V Leknínovém jezírku se kromě rostlin daří i vzácným živočichům, především obojživelníkům – skokanu hnědému, ropuše obecné, čolku obecnému a čolku horskému. Jezírko leží na trase naučné stezky Bažantnice – Obora, kterou LČR slavnostně otevřel v září roku 2010. „Jezírko je předposledním zastavením této naučné stezky vybudované za více než 200 tisíc korun a vedoucí po převážně žluté turistické značce z Letohradu směrem k obci Šedivec. Na celkem osmi zastaveních se lidé dozvědí poutavé informace o přírodních zajímavostech území, místních pověstech, problematice myslivosti a tématech z historie a současnosti obhospodařování lesa,“ upřesňuje Vohradský.

Za realizaci celé řady projektů podobných obnově Leknínového jezírka u Šedivce nebo zřízení naučné stezky Bažantnice – Obora Lesy ČR v závěru loňského roku obdržely významné regionální ocenění: „Děkovný list společensky odpovědné firmě Lesy České republiky, s. p.“ udělený v rámci Evropského roku občanů 2013 Pardubickým krajem a občanským sdružením Koalice nevládek Pardubicka.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství, Voda a naše peněženka