Lesy ČR a obec Rovečné na Vysočině opravily část koryta Tresného potoka

Aktualizováno 12. února 2013 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

ilustrační foto

Tresný potok v povodí Dyje už bude lépe odolávat povodním. Přispěla k tomu stavební úprava části tohoto toku v obci Rovečné na Žďársku. Uvedl to mluvčí podniku Lesy ČR Zbyněk Boublík s tím, že stavba stála 16 milionů korun.

Stavební úpravu provedly společně státní podnik Lesy ČR a obec Rovečné. Díky úpravě v délce 785 metrů se podařilo zvýšit kapacitu koryta Tresného potoka. Ten tak dnes dokáže pojmout až dvacetiletou vodu. S ohledem na pravidelnost povodňových stavů zpracovaly Lesy ČR jako správce zdejších drobných vodních toků v rámci prevence před povodněmi projektovou dokumentaci, která řešila i regulaci povodňových průtoků na Tresném potoce.

„Lesy ČR proto nechaly břehy a dno koryta toku podélně zpevnit opěrnou zdí, kamennou dlažbou a kamennou rovnaninou. Dno toku podnik zajistil kamennými příčnými objekty. Proti zanášení koryta slouží jen kousek nad upraveným úsekem nově vybudovaná kamenná přehrážka, která má za úkol zachytávat transportované splaveniny,“ vysvětlil Boublík.

Obec Rovečné se postarala o výstavbu dalších objektů sloužících zejména jako doplnění dopravní obslužnosti – trubních propustků pod místními komunikacemi, hospodářských přejezdů k jednotlivým nemovitostem a ocelového zábradlí umístěného v kamenných opěrných zdech.

Kopcovitý terén Českomoravské vrchoviny je jedním z nejohroženějších povodněmi. Zdejší vodní toky mají převážně bystřinný charakter a často zde při letních bouřkách nebo při náhlém tání sněhu dochází k lokálním povodním. Právě v této lokalitě se Tresný potok nachází.

Naše voda

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině