Lesy ČR navrátily jizerskohorské Tiché říčce její původní ráz

19. února 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Přehrady a vodní díla

Ticha-ricka-01

Díky státnímu podniku Lesy České republiky (LČR) byly dokončeny práce na vodním toku Tichá říčka v jizerskohorské lokalitě Karlov u obce Josefův Důl na Jablonecku v Libereckém kraji. Ty vrátily podle mluvčího LČR Zbyňka Boublíka říčce její původní přirozený ráz.

V 80. letech 20. století na Tiché říčce totiž podle mluvčího tehdejší správci toku provedli několik nevhodných opatření, kterými se snažili odvodnit pozemky v okolí Tiché říčky a urychlit odtok vody z těchto lokalit. S cílem napravit tento neutěšený stav proto LČR nedávno dokončily za více než dva a půl milionu korun revitalizaci celkem dva kilometry dlouhého úseku tohoto vodního toku. Kromě LČR se na financování projektu významnou měrou podílela také Evropská unie prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.

V rámci revitalizace musel státní podnik mimo jiné zrušit nevhodně napřímené a zahloubené koryto a vytvořit mělké, nepravidelně se profilující koryto nové. To má  rozvolněnou, 223 metrů dlouhou trasu. Všechny v minulosti nevhodně vybudované vtoky a výtoky jsou nyní zaslepeny a dno nového koryta je stabilizováno vhodnými kamennými objekty. Podél upravovaných úseků se navíc podařilo vytvořit tři boční tůně, díky čemuž tak v lokalitě vznikl vhodný biotop pro mokřadní druhy rostlin a pro živočichy vázané na vodní ekosystém. Revitalizace Tiché říčky probíhala v úseku říčních kilometrů 1,160-3,150.

„Odborní pracovníci Lesů ČR budou společně s ochránci přírody lokalitu nadále monitorovat, ale již dnes je zřejmý pozitivní vliv provedené revitalizace ve zlepšení životního prostředí Jizerských hor,“ slibuje Boublík.

Celkové náklady akce „Revitalizace Tiché říčky, ř. km 1,60 -3,150“ dosáhly částky 2,07 mil. Kč bez DPH. Pro realizační část projektu se Lesům ČR podařilo získat příspěvek z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí, oblasti podpory 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny. Příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj činil 1 652 678,- Kč (Evropský fond pro regionální rozvoj – ERDF podpora 1 570 044,- Kč a Státní fond životního prostředí ČR příspěvek 82 634,- Kč). Zbývající finanční prostředky investovaly Lesy ČR (na projektovou přípravu včetně inženýrské činnosti a rozboru sedimentu).

Naše voda, foto lokality: LČR

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství, Voda a naše peněženka